NAV-scen - mötesplats för socialt hållbar utveckling
 
Nav är ett nätverk och en mötesplats för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. På NAV samlas olika kompetenser som tillsammans försöker utveckla lösningar för de utmaningar som finns i vår samtid.
 
NAV vill jobba för en mer hållbar värld. NAV backas upp av Nacka kommun och har ett nära samarbete med myndigheter, näringsliv, forskning, kultur och föreningsliv. bl.a Samordningsförbundet Välfärd i Nacka som delfinansierar verksamheten.  
 
 
 
Förutom att utuveckla det rent funktionella som belysning har vi fokuserat på två större projekt - kökspentryt och inomhusodlingen.
 
     
 
       

Uveckling av fysisk mötesplats - inspiration och funktion

 
Nav-scen är en fysisk mötesplats i Dieselverkstaden i Sickla. Här erbjuds arbetsplatser som samhälls-entreprenörer, kulturproducenter, forskare, pedagoger, kommuntjänstemän och handläggare kan nyttja på kortare eller längre sikt.
 
Sedan starten har jag varit ansvarig för utveckling av den fysiska arbetsplaten och samordning av detta. Till min hjälp har jag haft kollegorna Ulrika Flodin Furås för insatser med stadsodling och Liselott Lövström för arbete med inredning.
 
Rummet är ett industrirum högst upp i Dieselverkstaden i Sickla köpcentrum, fördelat på tre plan. Plan 1, entréplan, där de flesta workshops äger rum men där även värdskapet sker. Några arbetsplatser finns på plan 1 samt kök och Makers Corner.
 
 
 
 
Mötesplats och arbetsplats.
 
 
Ständig förändring
 
Rummet förändras hela tiden med olika behov och beroende på vilka aktörer som nyttjar ummet för tillfället. Denna bild är tagen i början av processen och idag ser plan 1 ut på nya sätt. Framförallt används rummet till vitt skilda sammanhang, men alla med hållbar utveckling i fokus.
 
 
 
Liselott vapendragare inom inredningsdesign och jag.
 
Bilden nedan tagen från plan 3 där man ser alla tre våningar.
 
 
Workshops - att påbörja en kommunikativ plattform ...
 
Genom resan har workshops genomförts för att ta reda på vad NAV-scen är och kan vara. Aktörer har deltagit och gett sin input i designprocessen. Proccesen pågår hela tiden.
 
Jag genomförde den del som handlade om kommunikativ plattform med hjälp av Pia Johansson. Workshop för att komma samman om vad NAV-scen är för en slags plats svarar på frågan hur man kommunicerar platsens nytta och fördelar coh hur man ska arbeta med fortsatt utveckling.
 
 
    
 
 
Medverkande i workshop för NAV-scen kommunikativ plattform.
 
 
 
Workshopen genomfrödes tillsammans med Annika Löfgren från KREO.
 
 
 
Stort engagemang från början till slut.
 
 
 
Ett av resultaten är denna värdemoodboard. Lappar och ord kan man få mycket av, men ofta hjälper de att sortera och förtydliga.
 
 
 
Komplexa frågor ska försöka besvaras. Välförjänt afterwork efteråt.
 
Bild 1 Camilla Eltell och Annika Löfgren KREO
Bild 2 Daniel Lundqvist och Camilla
 
 
    
 
Från v Pia Johansson medhjälpare och assistent under workshopen, Camilla Eltell, Nanette Bürgen, Annika Löfgren.
  
 
 
Workshop nr 2 - konkreta behov
 
 
    
 
Några rumsbilder in progress
 
På plan 1 har vi ramat in två väggytor med färgfält - en för lunchrumsdel och en för information om aktörerna på NAV-scen.
Turkost för lunchdel...
 
 
  
 
 
Vårtulpaner, duken Tools Allover och en nymålad lunchvägg. Fuktion och inspiration :)
 
 
... och orange för infodel.
 
  
 
 
Plan 2 och 3 - arbete, möten, workshop, konferens, mindfulness
 
Belysning till alla plan är på plats och översta rummet går att använda på flera olika sätt.
 
 
 
Korgar och kuddar fanns i en bortglömd skräp- och lagerhörna. I bästa reuse-manér har vi återanvänt det som går. Både att odla i och att sitta på. Helheten ska ändå kännas harmonisk och funktionell.
 
 
 
Konferensbord och lampor. Klassiskt mötesrum fast med möjligheter till helt annan aktivitet. Här har byggts allt ifrån textila kojor till yogasal.
 
 
 
Fantastiska fönster som ger utsikt över Dieselverkstadens tak.
 
 
 
Utsikten även ut från rummet är fin. Projektor- och filmmöjlighet finns här.
 
 
 
Stadsodling inne
 
Tillsammans med Ulrika Floding Furåsj Journalist, fotograf och stadsodlare har vi påbörjat en gemensam stadsodling inom hus på NAV-scen.
Mer bilder här
 
 
 
Alla hjälps åt enligt ett veckoshcema indelat i olika team.
 
     
 
 
Ett experiment har startat. Vinbär inomhus. Det skulle visa sig att de inte trivdes särskilt bra. andra växter trivdes desto bättre.
 
   
 
 
 
 
Utsikt genom hela Dieselverkstaden ger fin arbetsplats. Daniel Lundqvist koncentrerad.